Početna stranica

|

Novosti

|

O nama

|

Djelatnosti

|

Reference

|

Djelatnici

|

Kontakt

|

Lokacija

|

Politika privatnosti


PROJEKTIRANJE

-arhitektonsko projektiranje zgrada
-konstrukcija objekata visokogradnje
-legalizacija postojećih objekata
-rekonstrukcija zaštićenih spomenika kulture
-uklanjanje građevine
-niskogradnja
-konstrukcija objekata hidrogradnje
-vodovod i odvodnja
-fizika zgrade
-zaštita na radu
-zaštita od požara
-izrada elaborata

NADZOR

-stručni
-financijskiKONZALTING

-poslova u svezi stanogradnje
-poslova u svezi konstrukcija u graditeljstvu
-poslova u svezi investiranja


ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA

- ispitivanje određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva
- ispitivanje predviđeno glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta
- prethodna istraživanja od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu određene građevine

GEOMEHANIKA

-izrada geomehaničkih elaborate
-proračun nosivosti I slijeganja
-inženjersko geološko kartiranje
-proračun stabilnosti kosina
-terenski istražni radovi
-lalaboratorijski istražni radovi
-zaštita građevinskih jama

IZRADA TROŠKOVNIKA

-građevinski radovi
-obrtnički  radovi
-vodovod i odvodnja
-promet


KONTROLA PROJEKTA

-kontrola projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija


KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU

- koordinator I
- koordinator II

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

- energetski pregled zgrada
- energetsko certificiranje zgrada

Copyright © Apsida inženjering d.o.o. - Dubrovnik