Početna stranica

|

Novosti

|

O nama

|

Djelatnosti

|

Reference

|

Djelatnici

|

Kontakt

|

Lokacija

|

Politika privatnosti
Povratak na prethodnu stranicu

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI1. APSIDA INŽENJERING D.O.O. ČUVA PRIVATNOST KLIJENATA

APSIDA INŽENJERING d.o.o. poštuje vašu privatnost te se obvezuju na zaštitu vaših osobnih podataka. Podaci se prikupljaju i čuvaju u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka od 27.04.2016. godine.
U tu svrhu APSIDA INŽENJERING d.o.o. je izradilo ove politike i izjavu o privatnosti.

2. ČIJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

APSIDA INŽENJERING d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke od:
• kupaca/prodavatelja/najmoprimaca/najmodavaca/zakupoprimaca/zakupodavaca
• poslovnih partnera
• radnika, kandidata za zapošljavanje, studenata i učenika.

3. KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

APSIDA INŽENJERING d.o.o. prikuplja sljedeće osobne podatke:
• ime i prezime
• datum rođenja
• adresa
• državljanstvo
• osobni identifikacijski broj
• ostali podaci iz identifikacijskih dokumenata
• e-mail adresa
• broj telefona ili faxa
• transakcijske račune
• ostale podatke koje napomenete.

4. KADA PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE?

APSIDA INŽENJERING d.o.o. prikuplja osobne podatke u sljedećim slučajevima:
• izrade projektne dokumentacije
• odgovora na upit
• kupoprodaje nekretnina
• sklapanja nekretninskih poslova
• izrade ponuda
• izrade ugovora/predugovora/narudžbenica
• sačinjavanja ugovora o poslovnoj suradnji
• zapošljavanja.

5. KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE?

APSIDA INŽENJERING d.o.o. prikuplja osobne podatke neposredno od klijenata, poslovnih partnera i radnika, učenika i studenata.

6. ZAŠTO PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE?

APSIDA INŽENJERING d.o.o. prikuplja podatke zbog:
• ispunjavanja zakonskih obveza
• komunikacije s klijentima
• realizacije ugovora o poslovnoj suradnji
• praćenja i unapređenja kvalitete usluge
• donošenja optimalnih poslovnih odluka.

APSIDA INŽENJERING d.o.o. obrađuje osobne podatke kroz svoj informacijski sustav i koristi u svrhu internih statističkih obrada podataka koje služe u svrhu donošenja poslovnih odluka.

APSIDA INŽENJERING d.o.o. daje osobne podatke samo onim primateljima koje određuje zakon.

7. KAKO I KOLIKO DUGO ČUVAMO OSOBNE PODATKE?

APSIDA INŽENJERING d.o.o. poduzima odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka. Cilj ovih mjera je osigurati da pristup osobnim podacima u elektroničkom i fizičkom obliku imaju samo one osobe kojima je to nužno radi izvršavanja njihovih radnih zadataka i u potrebnom opsegu.

APSIDA INŽENJERING d.o.o. za mrežne transakcije primjenjuje visoku razinu tehnoloških mjera za zaštitu osobnih podataka koje dobije elektronskim putem (SSL enkripcija).

APSIDA INŽENJERING d.o.o. čuva osobne podatke u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske. To znači da sve dokumente koji sadržavaju osobne podatke čuvamo 11 godina.

Primljene životopise APSIDA INŽENJERING d.o.o. čuva najduže godinu dana.
Prikupljene osobne podatke učenika i studenata APSIDA INŽENJERING d.o.o. čuva 6 godina od prestanka njihovog rada, protekom kojeg roka ih briše. Osobne podatke učenika i studenata koji nisu angažirani APSIDA INŽENJERING d.o.o. briše po završetku selekcijskog postupka. Isto se primjenjuje na osobne podatke učenika koji u APSIDA INŽENJERING d.o.o. odrađuju praktičnu nastavu.

8. KOLAČIĆI

APSIDA INŽENJERING d.o.o. prikuplja informacije o korisnicima prilikom posjete web stranice www.apsida.hr. Informacije koje se prikupljaju su: broj posjeta stranici, dijelovi stranice koji se pregledavaju, koliko dugo je zadržavanje na stranici i slično. Ove informacije se koriste kako bi se poboljšala usluga i olakšala isporuka sadržaja ovisno o područjima interesa. Kolačići se sami po sebi ne mogu upotrebljavati za otkrivanje osobnog identiteta. Ukoliko se ipak želi onemogućiti kolačiće na svom računalu, to se može napraviti ažuriranjem postavki na internetskom pretraživaču (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića se mogu pronaći na svakom pretraživaču odabirom izbornika „Help“).

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

APSIDA INŽENJERING d.o.o. posebno jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđene posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

10. KOJA SU VAŠA PRAVA?

Svi koji ostavljaju osobne podatke pristaju da ih APSIDA INŽENJERING d.o.o. kontaktira i mogu postati dio mailing liste. Privola je trajna, ali u svakom trenutku može se tražiti isključenje, što znači da nakon toga APSIDA INŽENJERING d.o.o. više neće koristiti osobne podatke osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka. U svakom trenutku može se zatražiti prijepis svih osobnih podataka koji se nalaze u poslovnom sustavu APSIDA INŽENJERING d.o.o.
Zahtjev za dostavom podataka ili isključenjem se dostavlja Službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e-maila apsida@du.t-com.hr ili putem pošte na adresu: Apsida inženjering d.o.o., za službenika za zaštitu osobnih podataka, Riječka 14, 20000 Dubrovnik, Hrvatska.

11. TKO JE VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

APSIDA INŽENJERING d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka te je odgovorno za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku.

12. TKO JE SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA?

APSIDA INŽENJERING d.o.o. sukladno relevantnim propisima imenovalo je Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se može kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka.
Kontakt: apsida@du.t-com.hr
ili
Apsida inženjering d.o.o.
za službenika za zaštitu osobnih podataka
Riječka 14, 20000 Dubrovnik, Hrvatska

Dubrovnik, 24. svibnja 2018.

Copyright © Apsida inženjering d.o.o. - Dubrovnik